Home

Om2om

Male 2 male massage

om2om back art

Mens sana in corpore sano

Er zijn uiteenlopende soorten massage. Onderstaande lijst is een eerste inventarisatie. De hier opgesomde benamingen zijn niet altijd nevenschikkend aan elkaar. We vinden hier onder meer:

benamingen die het doel van de massage aangeven – voorbeelden: Ontspanningsmassage, Erotische massage;

benamingen die de aanpak (methode, technieken) van de massage aangeven – voorbeelden: Shiatsu, Zweedse massage.

 

Op een gegeven massage kunnen dus meerdere benamingen van toepassing zijn – voorbeeld: een Ontspanningsmassage kan worden gegeven met technieken uit de Zweedse massage.

 

Shiatsu

Reflexologie

Sportmassage

Stoelmassage

Tantrische massage

Thaise massage

Triggerpointmassage

Erotische massage

 

Health of body and mind is a great blessing, if we can bear it.

John Henry Newman 1801-1890

 

Wat is massage?

 

Massage is de praktijk van het toepassen van gestructureerde of ongestructureerde druk, spanning, beweging, of trilling – manueel of met mechanische hulp – op de zachte weefsels van het lichaam, met inbegrip van de huid, spieren, bindweefsel, pezen, ligamenten, gewrichten, lymfevaten, organen van het maag-darmstelsel en reproductief systeem, ter verhoging van enigerlei aspect van het welzijn van de massee (dat is: degene die wordt gemasseerd). Dit kan met of zonder massageolie worden gedaan.

In sommige gevallen is het onverstandig om voluit te masseren (contra-indicaties). Dat wil niet zeggen dat massage in die situaties volledig taboe is. Afhankelijk van de aandoening zijn sommige massagehandelingen toch mogelijk, of zelfs heilzaam. Zie de nuanceringen die hieronder zijn genoteerd.

Plaatselijke infecties (niet alleen van de huid maar ook van bijvoorbeeld gewrichten) – geen massage waar de infectie is omdat je die zou kunnen uitbreiden – wel de geneeskracht van je hand voorzichtig gebruiken door kleding of verband heen; lichaamsdelen die niet bij de ontsteking in de buurt zijn, kun je met lichte strijkingen masseren.

Besmettelijke huidaandoeningen (zoals herpes) – niet masseren.

Vormen van huiduitslag (zoals acne, eczeem, warmte-uitslag, steenpuisten) – geen massage over de uitslag – wel de geneeskracht van je hand voorzichtig gebruiken door kleding heen; aangrenzende delen die schoon zijn kun je masseren om afvalstoffen uit het weefsel af te voeren.

Zwellingen (en andere uitstulpingen) – geen massage op de gezwollen gebieden – wel de geneeskracht van je hand voorzichtig gebruiken; als de zwelling zich op enige afstand van het hart bevindt, kun je in het tussengelegen gebied naar het hart toe werken om afvalstoffen uit het weefsel af te voeren – als een arts een diagnose heeft gesteld die inhoudt dat massage is geïndiceerd, wordt deze behandeling gewoonlijk door een fysiotherapeut gedaan.

Bloeduitstortingen – geen massage op een bloeduitstorting – wel om de plek heen werken om het bloed te verspreiden, en ook in dit geval naar het hart toe werken.

Lichte cardiovasculaire aandoeningen (zoals spataderen) – geen massage op de spatader, en masseer er ook niet naartoe – wel de geneeskracht van je hand gebruiken, het been omhoog leggen en boven de spatader lichte strijkingen maken naar het hart toe; eventueel ook met lichte bewegingen aan weerszijden van de spatader omhoog masseren (dit kan de pijn verlichten).

Ernstige cardiovasculaire aandoeningen (zoals trombose en aderontsteking) – geen massage bij mensen met een dergelijke aandoening, die inhoudt dat er bloedstolsels zijn; massage zou die kunnen losmaken – wel de geneeskracht van je hand voorzichtig gebruiken.

Botbreuken – geen massage als een bot is gebroken of er vermoeden van botbreuk bestaat; roep medische hulp in – wel de geneeskracht van je hand voorzichtig gebruiken, en troostende aanrakingen op andere lichaamsdelen toepassen; in een later stadium kan een arts eventueel voorschrijven om te masseren zoals bij een verrekking/verstuiking.

Grote kneuzingen – zie Botbreuken.

Wonden en recente littekens – niet masseren.

Genezen littekens (dat wil zeggen: de hechtingen zijn minstens vier dagen verwijderd) – het wegtrekken van het litteken kan positief worden beïnvloed door dagelijks voorzichtig masseren met een helende crème of gel (bijvoorbeeld op basis van calendula); het is niet ongewoon om hier twee jaar mee door te gaan.

Griep of koorts – geen massage bij iemand met koorts – wel de geneeskracht van je hand gebruiken; de huid is bij koorts vaak heel gevoelig; strelen of vasthouden kan verlichting bieden.

Zwangerschap, kanker, verhoogde bloeddruk, osteoporose, diabetes, astma – nadere informatie ontbreekt momenteel.